CÔNG TY 24 GIỜ

Cách để 1 thương hiệu xuất hiện bền vững trên Google đó là:


- Đó chính là: Tạo 1 trang Blog hoặc 1 Website

Hướng dẫn cách để 1 thương hiệu xuất hiện trên Google - Đó chính là: Tạo 1 trang Blog hoặc 1 Website  - Blog là gì? - Blog là 1 trang được cung cấp miễn phí bởi Google, hay là Wordpress - Blog để dễ can thiệp chỉnh sửa bên trong code html thì sử dụng của Google nhá. - Bước tiếp theo: - Sau khi có tạo được 1 blog miễn phí rồi, thì việc cần làm là: - Tự viết nhiều bài theo lĩnh vực thương hiệu của bạn, hay sản phẩm dịch vụ của bạn. (chống chỉ định đi copy sao chép bài của người khác, sẽ không được Google cho lên top). - Mà phải tự chính tay bạn viết, vì khi sao chép Google sẽ phát hiện ra và cho bài viết, blog của bạn xuống dưới tận đáy cùng. - Vì vậy hãy viết thật nhiều bài có ích về thương hiệu của bạn nhé. - Nếu có gì thắc mắc, cần hỏi thì cứ gửi mail ở phần liên hệ nhé. - Cảm ơn và hẹn gặp lại.

- Blog là gì?

-  Blog là 1 trang được cung cấp miễn phí bởi Google, hay là Wordpress

- Blog để dễ can thiệp chỉnh sửa bên trong code html thì sử dụng của Google nhá.

- Bước tiếp theo:

- Sau khi có tạo được 1 blog miễn phí rồi, thì việc cần làm là:

- Tự viết nhiều bài theo lĩnh vực thương hiệu của bạn, hay sản phẩm dịch vụ của bạn. (chống chỉ định đi copy sao chép bài của người khác, sẽ không được Google cho lên top).

- Mà phải tự chính tay bạn viết, vì khi sao chép Google sẽ phát hiện ra và cho bài viết, blog của bạn xuống dưới tận đáy cùng.

- Vì vậy hãy viết thật nhiều bài có ích về thương hiệu của bạn nhé.

- Nếu có gì thắc mắc, cần hỏi thì cứ gửi mail ở phần liên hệ nhé.

- Cảm ơn và hẹn gặp lại.